Svarteksvrak hittat

Dykklubben Nautilus har en sektion för fridykning, alltså dykning utan lufttuber. Idag var de ute på en plats utanför Ystad och letade på en plats där det tidigare (för 40 år sedan eller så) hittades svartek.

Och det blev napp! Ett trävrak, ca 19 m långt. Vraket bedöms med ledning av färgen på svarteken vara omkring 200 år gammalt, men andra detaljer på det ger en delvis motsägelsefull datering. Mystiken tätnar! Under fredagen kommer vraket att undersökas ytterligare, och vi återkommer med fotografier och kanske mer information.