Månadsarkiv: augusti 2016

Strandens värden

Kanske du var med på Professor Hansons Brygga i juni?

Nu finns åter chansen att fördjupa sig i ett av Ystads många havsanknutna tillgångar: stranden. Detta när Ystads kommun, Lunds universitet, Havsresan och Ystad Saltsjöbad bjuder in till ett rundabordssamtal kring strandens värden i Ystad.

Några av de frågor som kommer att ställas är: Sköts stranden på rätt sätt? Finns det konflikter mellan olika intressen? Hur kan vi möta klimatförändringarna? Hur används stranden. Lyssna på deltagarnas presentationer och kom gärna med egna frågor.

I samtalet deltar: Kent Mårtensson (kommunstyrelsens ordförande, Ystads kommun), Hans Hanson (professor, Lunds Universitet), Anders Nilsson (VD, Ystads Saltsjöbad), Mats Johansson (ordförande, Citygruppen), Agneta Green, (miljöstrateg, Ystads kommun) och Marie Holmström (turismstrateg, Ystads kommun).

Tid: lördagen den 27 augusti kl. 13.00-14.30
Plats: Terrassen vid Ystad Saltsjöbad (vid dåligt väder samling vid receptionen)

Hela inbjudan här!

Tre Kronor i Ystad

Briggen Tre Kronor gästade Ystad i helgen. Öppet skepp, seglingar, utställning och seminarier stod på programmet. Närmast seglar fartyget till Hansesail i Rostock, där även Ystads eget traditionsfartyg,  Helene, finns på plats, liksom Österlenskeppen Hoppet af Brantevik och Sarpen. Hundraåringen Helene firas dessutom med en artikel i Hansesails programblad (sidan 14).

 

Seminarium på Tre Kronor i Ystad
Seminarium på Tre Kronor i Ystad
Tre Kronor på väg ut, Ystad
Tre Kronor på väg ut, Ystad

Tre Kronor i Ystad – seminarier

Här är programmet för helgens seminarier på  briggen Tre Kronor som ligger vid Norra Kajen, Ystad (ca 200 m bakom tågstationen). Fri entré!

Lördagen den 6/8 kl 14.00

Eva Bramsvik hälsar åhörare och deltagare välkomna

Vad individen kan göra för ett hållbart hav
Besättningen och studenterna på briggen Tre Kronor

Innovationssystem för kustnära ekosystemtjänster
Per-Eric Ullberg Ornell

Allmänhetens engagemang längs Öresund och Hanöbukten
Kjell Andersson, Swedish Coast And Sea Center

Paneldiskussion

Moderatorer: Agneta Green, Miljö- och klimatstrateg Ystads kommun. Emma Svärd Europa Direkt Sydöstra Skåne

Söndagen den 7/8 kl 14.00

Stefan Malmberg hälsar åhörare och briggen Tre Kronor välkomna till Ystad

Vad individen kan göra för ett hållbart hav
Besättningen och studenterna på briggen Tre Kronor

GhostGuard – Hjälp oss att rensa havet från Spökgarn!
Tony Fagerberg, Trelleborg kommun/ Sydkustens vattenvårdsförbund

Klimatets påverkan på Östersjön
Mats Andersson, SMHI

Paneldiskussion

Moderatorer: Agneta Green, Miljö- och klimatstrateg Ystads kommun. Emma Svärd Europa Direkt Sydöstra Skåne

Läs mer på http://ystad.se/kommun–politik/nyheter/aktuellt/i-augusti-besoker-briggen-tre-kronor-af-stockholm-ystad/   och  http://ystad.se/boende–miljo/natur-miljo-och-klimat/nyheter/