Strandens värden

Kanske du var med på Professor Hansons Brygga i juni?

Nu finns åter chansen att fördjupa sig i ett av Ystads många havsanknutna tillgångar: stranden. Detta när Ystads kommun, Lunds universitet, Havsresan och Ystad Saltsjöbad bjuder in till ett rundabordssamtal kring strandens värden i Ystad.

Några av de frågor som kommer att ställas är: Sköts stranden på rätt sätt? Finns det konflikter mellan olika intressen? Hur kan vi möta klimatförändringarna? Hur används stranden. Lyssna på deltagarnas presentationer och kom gärna med egna frågor.

I samtalet deltar: Kent Mårtensson (kommunstyrelsens ordförande, Ystads kommun), Hans Hanson (professor, Lunds Universitet), Anders Nilsson (VD, Ystads Saltsjöbad), Mats Johansson (ordförande, Citygruppen), Agneta Green, (miljöstrateg, Ystads kommun) och Marie Holmström (turismstrateg, Ystads kommun).

Tid: lördagen den 27 augusti kl. 13.00-14.30
Plats: Terrassen vid Ystad Saltsjöbad (vid dåligt väder samling vid receptionen)

Hela inbjudan här!