Surströmming skriver om historien

Osteologen Adam Boethius vid Lunds universitet har gjort världens äldsta fynd av surströmming utanför Sölvesborg i Blekinge. Fyndet, som visar att tiotals ton fisk fångats här för 9200 år sedan, förändrar bilden av vår förhistoria – det fanns komplexa samhällen i Norden långt tidigare än vad man fram tills nu antagit, nästan lika tidigt som vid östra Medelhavets brukar kallas ”civilisationens vagga”.

Fyndet gjordes vid en utgrävning av en 9200 år gammal boplats vid det som en gång varit en sjö precis vid utloppet till Östersjön.

Läs mer här!