Rekord?

Över 90 personer har anmält att de är intresserade av Havsresans startmöte. 75 kommer till Ystad på torsdag den 3 mars, representerande omkring 40 organisationer. Och detta är bara början 🙂

Vilken Havsresa det kommer att bli i år!