Årets gruppbild

Årets gruppbild från fältveckan innehåller tyvärr inte alla deltagare. Det är svårt, för att inte säga omöjligt, att ta en sådan bild – deltagare kommer och åker igen under veckan, och alla hinner inte vara på plats för att ta bilden på grund av att de måste ta hand om sin utrustning, förbereda festen som avhölls på kvällen, eller av andra skäl.

Så alla ni drygt 30 deltagare på fältveckan som inte är med på bilden: Ni ska ändå känna er som om ni hade varit med. En bild är inte allt, men det ideella arbete fältveckans deltagare lägger ned är faktiskt allt.

Vi har nu ett arbete framför oss: att samla in och sprida de stora mängder filmer och bilder som har tagits på kultur- och naturmiljön utanför Ystad. Vi lär ha anledning att återkomma till detta!

En del av deltagarna i havsresans fältvecka 2016 i Ystad samlade framför Sjöfartsverkets mätfartyg Jacob Hägg.
En del av deltagarna i Havsresans fältvecka 2016 i Ystad, samlade framför Sjöfartsverkets mätfartyg Jacob Hägg. Som synes är även den uppskattade deltagaren Solen också med i form av en linsreflex 😉