På spaning mot historiens gömda skatter

Andreas Vos, arkeolog och kart- och mätningsingenjör samt deltagare i flera Havsresor, bjuder här på en personlig betraktelse från Sandhammaren. Håll till godo!