Marint mikroskräp i Ystad

Deltagarna i dagens bägge seminarier i Ystad, om marint mikroskräp, fick ta del av ett gediget program med experter från olika håll. Gemensamt var att de på olika sätt arbetat med skräp i olika storlekar, från ”makro” till ”nano”. Makroskräp kan vi se med blotta ögat, medan nanoskräp är så små att det får plats femtusen i rad på änden av ett hårstrå.

Inte bara problemet med själva skräpet, t.ex. de små plastfragment som bli resultatet när plastflaskor, bildäck och konstgräsplaner bryts ner, diskuterades: Även lösningar och försök till åtgärder stod på agendan.

Det enklaste sättet att komma till rätta med problemet är ganska självklart: Låt bli att skräpa ner! Släng inte plast eller skräp, plocka upp skräp som ligger på fel ställe. Svårare behöver det inte vara, även om det finns mer tekniska lösningar, som att lägga filter i dagvattenbrunnar eller bygga ut avloppsreningsverken. Men det känns ju onekligen vettigare att helt enkelt hålla rent omkring sig …

Uppskattat, lärorikt och med mersmak, var omdömet!