Hansons brygga lockade många

Hans Hanson, LTH-professorn med egen brygga, ordnade ett evenemang på stranden i Ystad i går. Många samlades, men tyvärr så fick inte alla plats i tältet, utan många fick stå utanför det för ändamålet resta tältet. Det hela inleddes med körsång, där Grevlunda manskör bland annat framförde en av Hans egna texter, en hyllning till Ystad.

Hans förklarade sedan varför det är smart att lägga sand på stranden. Det är det inte minst av ekonomiska skäl – turism och rekreation har ett stort värde även ekonomiskt, och en välskött strand är en stor fördel.

Tillägg 17/6: IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, är en mycket prestigefylld organisation som består av beslutsfattare och experter från näringsliv, akademi och förvaltning.. IVA, valde vid sin senaste sammankomst in sju nya ledamöter, bland dem Hans Hanson. Hans väljs in i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad. Vi gratulerar!
Hans Hanson - föredrag på bryggan
Hans Hanson – föredrag på bryggan