P-pillerrester skadar fisken

Det som hamnar i avloppet hamnar så småningom i havet.
Våra reningsverk är duktiga på att ta bort näringsämnen, men de är helt enkelt inte gjorda för att fånga upp kemikalier, t.ex. rester från läkemedel, rengöringsmedel och annat.
i förra veckan presenterades en avhandling av  Lina Nikoleris vid Lunds universitet, där hon visar att östrogen kan ge genetiska skador på fisk, påverkar deras beteende och deras förökning. Inte bra.
Det bästa vore ju att så lite som möjligt hamnar i avloppet, och Nikoleris har därför undersökt bland annat  vilken information om alternativ till p-piller som barnmorskor har tillgång, till och hur detta påverkar deras rådgivning.
Resultatet är att informationen främst kommer från läkemedelsföretagen, och att barnmorskorna menar att denna inte räcker till. Vidare konstateras att kunskapen om och möjligheten till att förskriva hormonfria alternativ till p-piller är sämre än för p-piller.
Just medicin och p-piller är ibland svårt att undvika att använda – men det finns en massa andra fall där vi kan undvika föroreningar bara genom att tänka efter före. Tvätta inte bilen på gatan t.ex.. Och handen på hjärtat – hur många onödiga kemikalier använder du i hushållet?
Du kan läsa mer om avhandlingen här.