Hansons brygga lockade många

Hans Hanson, LTH-professorn med egen brygga, ordnade ett evenemang på stranden i Ystad i går. Många samlades, men tyvärr så fick inte alla plats i tältet, utan många fick stå utanför det för ändamålet resta tältet. Det hela inleddes med körsång, där Grevlunda manskör bland annat framförde en av Hans egna texter, en hyllning till Ystad.

Hans förklarade sedan varför det är smart att lägga sand på stranden. Det är det inte minst av ekonomiska skäl – turism och rekreation har ett stort värde även ekonomiskt, och en välskött strand är en stor fördel.

Tillägg 17/6: IVA, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, är en mycket prestigefylld organisation som består av beslutsfattare och experter från näringsliv, akademi och förvaltning.. IVA, valde vid sin senaste sammankomst in sju nya ledamöter, bland dem Hans Hanson. Hans väljs in i Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens avdelning för Samhällsbyggnad. Vi gratulerar!
Hans Hanson - föredrag på bryggan
Hans Hanson – föredrag på bryggan

På Professorns brygga

Professor Hans Hansons brygga, Ystad Sandskog
Professor Hans Hansons brygga, Ystad Sandskog

LTHs professor Hans Hanson har arbetat med stränderna i Ystad i 40 år vid det här laget, och han har gjort mycket för att de inte skall försvinna uti havet.

Som tack för detta (och annat, förstås) har han fått guldmedalj av Kungen, nyligen fick han Vattenpriset av Föreningen Vatten – men han har också något som ingen annan har, nämligen en egen brygga i Ystad: Professor Hans Hansons brygga. Den hette tidigare Brygga 4, och ligger vid Jakten i Ystad Sandskog.

Hans kommer att använda sin brygga för ett publikt evenemang lördagen den 4/6 mellan kl 14 och kl 15, dit alla intresserade är välkomna. Det kommer att finnas stolar att sitta på.

Först kommer Grevlunda Manskör att sjunga ett par sånger. Sedan håller Hans ett föredrag som heter ”Att lägga sand på en strand – hur smart är det egentligen”. Föredraget riktar sig till allmänheten och kommer att på ett lättsamt sätt att förklara vad man bör göra, och vad man INTE bör göra för att skydda våra stränder mot erosion och översvämning. Och lite om vad förväntade klimatförändringar kan komma att ställa till med.

Ett Facebookevenemang finns här – men du behöver inte anmäla dig i förväg.

Marint mikroskräp i Ystad

Deltagarna i dagens bägge seminarier i Ystad, om marint mikroskräp, fick ta del av ett gediget program med experter från olika håll. Gemensamt var att de på olika sätt arbetat med skräp i olika storlekar, från ”makro” till ”nano”. Makroskräp kan vi se med blotta ögat, medan nanoskräp är så små att det får plats femtusen i rad på änden av ett hårstrå.

Inte bara problemet med själva skräpet, t.ex. de små plastfragment som bli resultatet när plastflaskor, bildäck och konstgräsplaner bryts ner, diskuterades: Även lösningar och försök till åtgärder stod på agendan.

Det enklaste sättet att komma till rätta med problemet är ganska självklart: Låt bli att skräpa ner! Släng inte plast eller skräp, plocka upp skräp som ligger på fel ställe. Svårare behöver det inte vara, även om det finns mer tekniska lösningar, som att lägga filter i dagvattenbrunnar eller bygga ut avloppsreningsverken. Men det känns ju onekligen vettigare att helt enkelt hålla rent omkring sig …

Uppskattat, lärorikt och med mersmak, var omdömet!